Thông tin giảng viên

TRƯƠNG THỊ NGÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: ĐH: Kinh tế học. Thạc sĩ: Tài Chính
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📩 Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế học, tài chính


Công bố

  • Đề tài :
    1. Nâng cao hiệu quả kinh doanh để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế TNCN tại Tp. HCM

 

 

Back to top button
preloader image