Thông tin giảng viên

TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Kinh tế đối ngoại; Cao học: Kinh tế phát triển
📑 Bộ môn: Kinh tế
💼 Giảng dạy: Kinh tế vi mô, Kinh tễ vĩ mô, Kinh tế học đại cương
📩 Email: cuong.tqk@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Tỷ giá, thương mại, ngang giá sức mua ...


Công bố
:

  • Công bố quốc tế:

1. Cuong K. Q. Tran., Pham A.H., Vo L.K.T. (2019) Measuring Misalignment Between East Asian and the United States Through Purchasing Power Parity. In: Kreinovich V., Thach N., Trung N., Van Thanh D. (eds) Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics. ECONVN 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 809. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04200-4_29

2. Pham A.H., Vo L.K.T., Cuong K. Q. Tran. (2018). The Impact of Ownership on Net Interest Margin of Commercial Bank in Vietnam. In: Anh L., Dong L., Kreinovich V., Thach N. (eds) Econometrics for Financial Applications. ECONVN 2018. Studies in Computational Intelligence, vol 760. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73150-6_58

  • Hội nghị

1. Thu T. Vo. & Cuong K. Q. Tran (2017). The impact of exchange rate on bilateral trade between Vietnam and China. International Conference of University of Economics Ho Chi Minh City

2. Cuong K. Q. Tran., Pham A.H., Hat N. D. (2017). Measuring misalignment between Vietnam and the United States through purchasing power. International Conference For Young Researchers In Economics And Business, ICYREB 2017, October 30th 2017, Da Nang, Vietnam, 87-93

Back to top button
preloader image