Thông tin giảng viên

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh
📩 Email: huy.nv@vlu.edu.vn
📖 Lĩnh vực nghiên cứu:
Kinh tế học hành vi

 

Công bố:

* Đề tài:

– Đề án KX-08: “Điều tra tình hình kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số miền Đông Nam Bộ”, 1992/1993 – “Sản xuất và tiêu thụ rau tại các huyện ngoại thành TP. Hồ Chí Minh”, được tài trợ bởi Asian Vegetable Research and Development Centre (AVRDC), 1993/1994

– “Hệ thống phân phối và tiệu thụ lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”, được tài trợ bởi International Development and Research Centre (IDRC), 1995/1997

– “Phân tích lợi ích – chi phí của mô hình nuôi tôm trên cát ở Việt Nam”, được tài trợ bởi Economy and Environment Program for South East Asia (EEPSEA), 2005/2006

* Hội thảo & Tạp chí

– In 11/2004: “Cost-benefit analysis for coastal sand shrimp farming in Vietnam” – Project Proposal presented at a biannual conference held by Economy and Environment Program for South East Asia (EEPSEA) in Bangkok, Thailand.

– In 04/2005: “Cost-benefit analysis for coastal sand shrimp farming in Vietnam” Interim Research Report presented at EEPSEA’s Biannual Conference held in Siem-Reap, Cambodia.

– In 12/2008: Biannual Conference held by EEPSEA in one week in Bali, Indonesia. – Nguyen Vu Huy; Phan Thi Giac Tam (2006), “Cost-benefit analysis for coastal sand shrimp farming in Vietnam”, Final Technical Reports, IDRC Research Results, available at: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/43501. – Ph. D. thesis at The Australian National University: “The Economics of Household Solid Waste Management in Developing Countries: Case Study of Ho-Chi-Minh City, Vietnam”, 2011.

Back to top button
preloader image