Thông tin - Thông báoTin nổi bật

Thông báo Chương trình học bổng

Chương trình hợp nhất Cử nhân - Thạc sĩ dành cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang

1. Đối tượng áp dụng:
a. Sinh viên khóa 23 và khóa 24 của Trường Đại học Văn Lang;
b. Sinh viên đã hoàn thành chương trình cử nhân và chuẩn bị tốt nghiệp.

2. Điều kiện tham gia
a. Là sinh viên/cựu sinh viên của Trường Đại học Văn Lang;
b. Được các Khoa giới thiệu;
c. Đáp ứng đủ các điều kiện của AIT
– Đã hoàn thành số tín chỉ chương trình cử nhân theo qui định của VLU;
– Điểm trung bình tích lũy các môn: từ 2.75/4.0 trở lên (từ 7.0/10 trở lên);
– Tiếng Anh iELTS 5.0 (hoặc chứng chỉ tương đương);
– Tình trạng sức khỏe bình thường.

3. Thông tin chính sách học bổng của VLU
Tài trợ học phí học kỳ cuối (học kỳ 8) tại VLU: 18 triệu đồng
VLU hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ đầu tại AIT: 34 triệu đồng
Bảo lãnh sinh viên vay tiền đóng học phí học kỳ 1 (180,000 bath/học kỳ) tại AIT Thailand thông qua ngân hàng Sacombank.
02 kỳ học còn lại do sinh viên tự túc chi phí.

4. Quyền và trách nhiệm của ứng viên: Ứng viên cần cam kết sau và thực hiện đúng trách nhiệm được thỏa thuận và ghi rõ trong Hợp đồng lao động và Bản cam kết của ứng viên với VLU khi đồng ý nhận học bổng này.
4.1. Quyền hạn:
Được hưởng mức hỗ trợ 52 triệu đồng (như nêu trên); nếu tại thời điểm bắt đầu chương trình học sinh viên đã hoàn thành xong học kỳ 8, thì sẽ được hoàn lại số tiền học phí kỳ đó tương đương18 triệu đã đóng tại VLU.
Được VLU bảo lãnh vay tiền ngân hàng Sacombank để chi trả học phí toàn bộ chương trình tại AIT;
Được ký hợp đồng lao động trở thành giảng viên/nhân viên chính thức của VLU ngay sau khi nhận bằng tốt nghiệp cử nhân của VLU;
Được hưởng toàn bộ chính sách lương, thưởng và đãi ngộ như qui định đối với giảng viên và nhân viên của VLU.
4.2. Nghĩa vụ:
Cam kết hoàn thành chương trình và nhận bằng tốt nghiệp cử nhân của VLU và thạc sĩ của AIT;
Cam kết làm việc tại VLU ở các vị trí thích hợp mà VLU bố trí trong thời gian (tối thiểu) 05 năm ngay sau khi tốt nghiệp VLU;
Thực hiện khấu trừ dần vào lương để chi trả khoản vay ngân hàng được VLU đứng ra bảo lãnh cho sinh viên khi tham gia học tại AIT sau khi hợp đồng lao động tại VLU chính thức có hiệu lực.
Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của mình trên lĩnh vực, vị trí được phân công;
Thực hiện tốt các quy định đối với cán bộ, giảng viên theo quy định của Trường;
Thực hiện hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo (bao gồm cả tiền gốc và lãi suất hiện hành của Ngân hàng) nếu không thực hiện đúng cam kết.

Phụ lục: Chi tiết học phí chương trình Master tại AIT theo khung MOA đã ký với VLU
(Học phí cho 1 tín chỉ là 16,000 Baht và Chương trình Thạc sĩ của AIT có tổng số 48 tín chỉ)

# Mô tả chi phí Thời gian đóng phí Tổng số tiền sinh
viên cần thanh
toán cho AIT
(Baht Thái)
 
Học kỳ I a. Tuition fee of 10 credits Self
Support
b. Tuition fee of 2 credits AIT
Scholarship
c. Registration fee Self Support
160,000 Baht
32,000 Baht
20,000 Baht
1/1 180,000 Baht
Học kỳ II a. Tuition fee of 10 credits Self Support
b. Tuition fee of 2 credits AIT
Scholarship
c. Registration fee Self Support
160,000 Baht
32,000 Baht
20,000 Baht
1/8 180,000 Baht
Học kỳ III a. Tuition fee of 10 credits Self
Support
b. Tuition fee of 14 credits AIT
Scholarship
c. Registration fee Self Support
160,000 Baht
224,000 Baht
20,000 Baht
1/1 180,000 Baht
Total Payable by Student 540,000 Baht
Ngoài việc chi trả học phí sinh viên cần thanh toán một lần các khoản @ Phí hỗ trợ học tiếng Anh 2,000 Baht, @ Phí Hội sinh viên 150 Baht/kỳ, @ Phí Y tế 2,500 Baht/năm (tức là 1,250 Baht/kỳ), và @ Phí làm thẻ sinh viên 100 Baht.
Như vây, tổng học phí, phí đăng ký và các khoản chi phí cần thanh toán một lần mà sinh viên cần thanh toán trước khi nhập học là 184,750 Baht.

Lưu ý:
Toàn bộ khoản chi phí trên chưa bao gồm sinh hoạt phí và tiền thuê phòng ở, vé máy bay và đi lại.
Trường hợp sinh viên không thể hoàn thành chương trình trong khoảng thời gian 18 tháng thì sinh viên cần phải đóng thêm phí đăng ký (registration fee) cho khoảng thời gian kéo dài thêm.

Tin liên quan

Back to top button