Thông tin - Thông báo

The Student Energy Career Training Program

Chương trình Đào tạo SECT là một sáng kiến thú vị nhằm trang bị cho các bạn trẻ như bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực năng lượng. Chương trình này nhằm cầu nối khoảng cách giữa giảng đường và ngành công nghiệp bằng cách cung cấp cho bạn những trải nghiệm thực tế và cái nhìn sâu sắc về ngành năng lượng. Chương trình được tổ chức bởi Student Energy nhằm đào tạo thế hệ lãnh đạo tiếp theo cho một tương lai năng lượng bền vững.

– Đăng ký ngay bây giờ và hãy tham gia nhóm SECT (tháng 9-tháng 12).
– Thời lượng: 4 tháng (tháng 9 – tháng 12)

Chi tiết vui lòng xem thông tin tại: bit.ly/sect-application

 

 

 

Tin liên quan

Back to top button