Thông tin - Thông báo

Khảo sát tình hình sinh viên đón Tết 2021

Thân gi: các bn SV,

Nhm mc đích tìm hiu tình hình SV v quê đón Tết Nguyên đán Tân Su 2021 trước dch bnh COVID-19 đang din biến phc tp để t đó Ban lãnh đạo Khoa có th đưa ra phương án bo v SV nói riêng và cng đồng nói chung mt cách phù hp nht, VPK QTKD thân gi đến các bn link kho sát: http://bit.ly/TETSV2021


Thi hn kho sát đến 12g00 ngày 10/02/2021

Tin liên quan

Back to top button
preloader image