Tin tức

Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin (ISM) có gì đặc biệt?


CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG THÔNG TIN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT

📌Quản trị Hệ thống Thông tin (Information Systems Management, ISM) là một chuyên ngành mới, khác biệt và nổi bật. Đây là chương trình đào tạo của CMU được triển khai tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường ĐH Văn Lang từ năm 2012.
🩸Đặc biệt sinh viên sẽ được cung cấp chương trình và phương pháp giảng dạy tích hợp gồm: chuyên môn kỹ thuật về Công nghệ Thông tin, kiến thức kinh doanh, kỹ năng mềm, khả năng Tiếng Anh để có thể quản lý doanh nghiệp trên nền tảng Công nghệ Thông tin (xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu; phân tích, thiết kế, khai thác hệ thống thông tin; bảo mật thông tin để ra quyết định; xây dựng đề án kinh doanh) trong môi trường làm việc toàn cầu.
💊Nếu sinh viên có nguyện vọng học chuyên ngành ISM cần xét tuyển vào ngành Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Văn Lang. Đầu năm nhất, sinh viên sẽ được Ban chủ nhiệm Khoa tư vấn đăng ký chọn chuyên ngành. Hai năm đầu, sinh viên chọn chuyên ngành ISM và chương trình Quản trị Kinh doanh truyền thống học chung chương trình đại cương và bắt đầu phân lớp chuyên ngành từ đầu năm thứ ba.
🚨Cơ hội nghề nghiệp: Chuyên viên phân tích hệ thống, quản trị viên hệ thống thông tin – quản trị dữ liệu, phân tích dữ liệu điều hành – quản lý, quản trị quy trình, quản lý công nghệ, quản lý con người tri thức, quản lý dịch vụ, quản lý dự án, quản lý cấp trung, giám đốc thông tin (CIO)…

Tin liên quan

Back to top button
preloader image