Chào mừng đến với
Bộ môn Quản trị

Nguồn nhân lực

Nhân sự bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực gồm có 9 thành viên. Bộ môn đảm trách giảng dạy các học phần: Tuyển dụng & Bố trí nhân sự; Quan hệ lao động; Quản trị hành chánh văn phòng,v.v.

Giảng viên bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực

VŨ MINH HIẾU

Trưởng bộ môn

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: hieu.vm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒ VIỆT ANH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: anh.nhv@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NNL- Nguyễn Thị Hồng Hạnh

NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hanh.nth@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: hung.ddp@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN HỒNG MAI

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: mai.nh@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

TRẦN ĐỨC TÀI

Phó trưởng khoa 

Học hàm/ học vị: Tiến sĩ

Email: tai.td@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

LÂM MINH TRUNG

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: trung.lm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

NGUYỄN THỊ MỸ XUYÊN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: xuyen.ntm@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

LÊ VĂN

Học hàm/ học vị: Thạc sĩ

Email: van.l@vlu.edu.vn

Bộ mônQuản trị Nguồn nhân lực

Back to top button
preloader image