Q&A

Vấn đề sinh viên thường hay thắc mắc khi đến văn phòng khoa:

Học phí được công bố từ đầu khóa học. Mỗi khóa học có một mức học phí riêng. Nếu bạn bị xử lý tạm dừng học, bị lưu ban hoặc xin bảo lưu kết quả; khi nhập học cùng khóa sau, bạn sẽ phải điều chỉnh theo học phí của khóa đó. 

Nếu gia cảnh bạn khó khăn, bạn có thể làm đơn xin gia hạn 50 % học phí.  Trong tờ đơn bạn ghi rõ họ tên cha, mẹ và số điện thoại phụ huynh, địa chỉ thường trú, tạm trú, lí do xin gia hạn học phí, để Khoa duyệt sau đó bạn mang tờ đơn xuống phòng kế toán đóng tiền. Lưu ý bạn phải hoàn thành 50 % học phí còn lại trước khi thi giữa kì.

Sinh viên đóng học phí trong 4 tuần đầu của mỗi học kỳ.

Đối tượng: sinh viên đang theo học tại Trường tính đến thời điểm xét, cấp học bổng của học kỳ.

Điều kiện:

Điểm TBCHT học kỳ đạt 7,0 trở lên

Điểm rèn luyện học kỳ đạt 70 điểm trở lên

Cách thức xét, cấp học bổng:

–   Xét từ cao xuống thấp những sinh viên có đủ 2 điều kiện trên lần lượt từ mức 1 đến mức 5 cho đến khi hết chỉ tiêu, hoặc đến khi hết danh sách đủ điều kiện xét, cấp học bổng.

–   Những trường hợp sinh viên có ĐTBCHT học kỳ bằng nhau thì tính theo điểm rèn luyện từ cao xuống thấp

Có 5 mức học bổng:

Mức 1 : 100% học phí của học kì đạt học bổng. 1 học bổng/khoa (học bổng thủ khoa)\

Mức 2:  50 % học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng : 5% sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa

Mức 3: 25% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 10 % số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa

Mức 4: 15% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 30% số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa

Mức 5: 10% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 55% số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa.

Sinh viên nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho Phòng khảo thí. Thời gian xử lý việc khiếu nại là 10 ngày kể từ ngày công bố điểm cuối kỳ. Sinh viên phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định. Nếu sau khi chấm phúc khảo điểm số có thay đổi thì sinh viên được nhận lại lệ phí này. 

(Dành cho hệ tín chỉ)

Sinh viên gặp phải một trong các trường hợp sau thì buộc phải thi lại lần 2:

  • Tổng điểm trung bình môn học < 4
    ĐTB = Trung bình của [Điểm quá trình + Thi giữa kỳ + Thi cuối kỳ lần 1]
  • Vắng thi lần 1 (Vắng thi lần 1 bắt buộc phải thi lại lần 2)

Sinh viên có ĐTB từ 4 đến 5.4 nếu có nguyện vọng thi cải thiện điểm thì cần phải đăng ký và đóng phí thi lại ngay sau khi có kết quả thi lần 1 để khoa kịp lên danh sách.

Thi lần hai được tổ chức sau khi biết kết quả thi lần 1 khoảng 1 tuần.
Lưu ý: Sinh viên có trách nhiệm theo dõi kết quả thi của mình tại bảng thông báo của văn phòng khoa hoặc website khoa, trường.

Giống nhau:
Điểm thi lần 2 và lần 1 có giá trị như nhau trong công thức tính điểm TB.
Khác nhau:
Sinh viên thi lần 2 sẽ không được xét học bổng dù điểm TBTL >= 7.0

Khi điểm trung bình môn học < 4 điểm (hệ tín chỉ) thì sinh viên buộc phải học lại môn học đó.

Học kỳ hè là học kỳ được tổ chức riêng cho các sinh viên bị nợ môn.
Thời gian học: Chia làm 2 đợt
– Đợt 1: Vào khoảng tháng 7 – đầu tháng 8 đối với các học phần Học kỳ 1.
– Đợt 2: Vào khoảng đầu tháng 8 – cuối tháng 8 đối với các học phần Học kỳ 2.

Thời gian và địa điểm đăng ký:

Đăng ký tại văn phòng khoa.
Trước khi nhập học 2 tuần.

Điều kiện mở lớp:
Số lượng sinh viên đăng ký >10 sv

Ngoài các vấn đề nêu trên bất cứ vấn đề liên quan đến phong trào hoạt động, tìm nơi thực tập, những câu hỏi liên quan điểm rèn luyện, vấn đề học vụ nói chung,v.v.. các bạn có thể đến văn phòng khoa Quản trị kinh doanh, phòng 2.24 tòa nhà LV, ĐH Văn Lang cơ sở 3 để được tư vấn.

Back to top button