HỌC PHÍ

Học phí được công bố từ đầu khóa học. Mỗi khóa học có một mức học phí riêng. Nếu bạn bị xử lý tạm dừng học, bị lưu ban hoặc xin bảo lưu kết quả; khi nhập học cùng khóa sau, bạn sẽ phải điều chỉnh theo học phí của khóa đó. 

Nếu gia cảnh bạn khó khăn, bạn có thể làm đơn xin gia hạn học phí theo mẫu của Trường. Trong tờ đơn bạn ghi rõ họ tên cha, mẹ và số điện thoại phụ huynh, địa chỉ thường trú, tạm trú, lí do xin gia hạn học phí để Khoa duyệt sau đó bạn gởi đơn về TTHTSV qua link được cung cấp trong từng học kỳ. Lưu ý bạn phải hoàn thành học phí đúng thời gian xin gia hạn.

Ngoài ra, Sinh viên có thể liên hệ Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh viên để được hỗ trợ :

 • Email: sv@vanlanguni.edu.vn , nhan.bt@vlu.edu.vn
 • Địa chỉ: Phòng 1.15, tòa nhà L-V, cơ sở 3, 69/68 Hẻm 69 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh
 • Điện thoại: (028) 7109 9218 – (Ext: 3310/3312)

Sinh viên đóng học phí theo thông báo của Nhà Trường cho từng học kỳ. Thông thường trong vòng 4 tuần đầu của mỗi học kỳ.

a. Truy cập trang https://e-bills.vn/pay/vlu -> sinh viên có thể thanh toán bằng thẻ ATM hoặc chuyển khoản bằng mã thanh toán.

b. Chuyển khoản qua ngân hàng Shinhan:

– Tên tài khoản : TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

– Số tài khoản    : VL+ Mã số sinh viên ( Ví dụ: MSSV 207QT01234 -> Số TK: VL207QT01234)

– Ngân hàng       : Shinhan Bank CN HCM

– Nội dung          : Mã số sinh viên,họ tên sinh viên

Hoặc :

– Tên tài khoản : TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

– Số tài khoản    : 1602201363522

– Ngân hàng       : NH Agribank CN3-HCM

– Nội dung          :Mã số sinh viên,họ tên sinh viên

Lưu ý : Sinh viên không chuyển tiền qua ví điện tử,hoặc lấy số tài khoản của trường trên các diễn đàn sinh viên,hoặc hỏi sinh viên khác.

SV Kiểm tra học phí tại trang https://online.vlu.edu.vn/ . Các thông tin cần chú ý  trên trang online:

Mục Tổng hợp học phí : xem số tổng cộng học phí ở mỗi kỳ

+ Số tiền học phí cần thanh toán : cột Còn nợ,dòng Tổng cộng

+ Số tiền học phí được hệ thống ghi nhận : cột Đã đóng

Mục Tài chính sinh viên: xem chi tiết các môn học ,đơn giá tín chỉ ( chọn học kỳ cần xem)

Mục Chi tiết hóa đơn : tải hóa đơn điện tử, chi tiết các hóa đơn đã đóng ở từng kỳ.

Lưu ý: các khoản thu không được ký hóa đơn điện tử : Bảo hiểm y tế

Các giao dịch đóng học phí được thanh toán trên Cổng thanh toán trực tuyến,hoặc chuyển khoản qua ngân hàng Shinhan sẽ được ghi nhận ngay trong ngày giao dịch hoặc chậm nhất là  qua ngày hôm sau ( trừ thứ bảy,chủ nhật -> được ghi nhận vào thứ hai)

Sinh viên chụp nội dung chuyển tiền hoặc biên lai đóng tiền gửi mail về Phòng Kế toán để Phòng Kế toán kiểm tra. Sau 1-2 ngày Sinh viên lên trang online kiểm tra.

Địa chỉ mail Phòng Kế Toán: p.ketoan@vanlanguni.edu.vn

Trên trang online,phần Tổng hợp học phí-mục Đã đóng sẽ ghi nhận toàn bộ học phí sinh viên đóng học phí nợ ở học kỳ cũ và mới vào học kỳ hiện tại. Sinh viên xác nhận việc đã đóng đủ học phí bằng cách xem phần Còn nợ-dòng Tổng cộng bằng 0

Hủy học phần thành công khi trong mục tính học phí  học phần đó không còn tồn tại. Trong trường hợp học phần đã làm đơn hủy nhưng vẫn ghi nhận học phí thì liên hệ với bộ phận HUB ở mỗi cơ sở (hoặc gởi email về hopthudaotao@vlu.edu.vn) để thầy cô kiểm tra lại việc hủy đã thành công hay chưa. Học phí dư ra khi sinh viên hủy học phần sẽ được cấn trừ vào phần nợ học phí (nếu có) hoặc cấn trừ vào học phí học kỳ sau.

Học phí dư sẽ được cấn trừ vào học kỳ sau hoặc cấn trừ vào học phí còn nợ. Hoặc,sinh viên làm đơn gửi về Phòng Kế Toán trình Ban Giám Hiệu xem xét. Đơn rút học phí sẽ được giải quyết trong vòng 1-2 tuần tính từ ngày Phòng Kế Toán tiếp nhận đơn.

Sinh viên có thể bảo lưu học phí đến khi quay lại học tại trường.

HỌC BỔNG

Tính đến thời điểm hiện tại (20/09/2021), học bổng được xét 2 học kỳ/năm học vào cuối mỗi học kỳ.

Học kỳ cuối của chương trình đào tạo, SV không được xét cấp học bổng

Số lượng SV đạt học bổng không quá 10% tổng SV toàn trường trong mỗi học kỳ, áp dụng đối với từng ngành/từng khoa.

 • SV đang học tập tại Trường Đại học Văn Lang và đã hoàn thành học phí ở học kỳ xét học bổng
 • Tổng số tín chỉ đã học của SV trong học kỳ xét học bổng phải bằng hoặc lớn hơn tổng số tín chỉ tối thiểu theo quy định về khối lượng học tập trong từng học kỳ do Phòng đào tạo ban hành. Các trường hợp ngoại lệ, Văn phòng khoa trình ý kiến của Ban giám hiệu
 • Điểm học tập học kỳ đạt từ 7.0 trở lên (chỉ tính điểm thi lần 1) không tính điểm các học phần đăng ký học cải thiện, học vượt, học trả nợ trong cùng học kỳ.
 • Điểm rèn luyện đạt từ 70 trở lên
 • Thứ tự xét cấp học bổng ưu tiên theo Danh hiệu học tập của SV đạt được trong học kỳ : Xuất sắc – Giỏi – Tiên tiến
 • Trường hợp SV có điểm trung bình học tập trong học kỳ bằng nhau, thứ tự xét cấp học bổng ưu tiên theo điểm rèn luyện của SV từ cao xuống thấp
 • SV bị xử lý kỷ luật từ mức khiển trách trở lên không được xét cấp học bổng

Có 5 mức học bổng:

 • Mức 1 : 100% học phí của học kì đạt học bổng. 1 học bổng/khoa (học bổng thủ khoa)\
 • Mức 2:  50 % học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng : 5% sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa
 • Mức 3: 25% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 10 % số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa
 • Mức 4: 15% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 30% số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa
 • Mức 5: 10% học phí của học kỳ đạt học bổng. Số lượng học bổng: 55% số sinh viên đạt học bổng của khoa/khóa.

Nhà trường chi học bổng thông qua hình thức chuyển khoản thông qua thông tin tài khoản ngân hàng do SV cung cấp vào mỗi học kỳ

ĐIỂM RÈN LUYỆN

Điểm rèn luyện SV được căn cứ vào các tiêu chí theo mẫu đánh giá điểm rèn luyện trên trang online.vlu.edu.vn trong học kỳ đó.

 

Để đảm bảo quyền lợi, sinh viên tham bất cứ hoạt động nào cũng nên điểm danh đủ và lưu lại minh chứng. Khi khoa thông báo kiểm tra, phản hồi về kết quả điểm rèn luyện, sinh viên chủ động theo dõi, kiểm tra và cung cấp minh chứng cộng điểm rèn luyện cho TL.CTSV Khoa trong thời hạn thông báo. Các bạn lưu ý thời hạn phản hồi minh chứng về Khoa để đảm bảo quyền lợi của mình.

HỖ TRỢ VAY VỐN

SV truy cập trang: https://vhub.vanlanguni.edu.vn/danh-sach-thu-tuc, đăng nhập Email Văn Lang đã cấp cho SV, sau đó click chọn “Thủ tục” , tiếp theo click chọn danh mục “27 – Cấp xác nhận vay vốn sinh viên” và thực hiện theo hướng dẫn.

HỌC VỤ

– Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Văn Lang và hoàn thành học phí học kỳ đề nghị tính đến thời điểm phê duyệt.

– Sinh viên có điểm học tập học kỳ trong năm học đạt từ 5.0.

– Sinh viên có điểm rèn luyện học kỳ trong năm học đạt từ 60. 

– Sinh viên không bị xử lý vi phạm từ mức khiển trách trở lên. 

– Sinh viên hoàn thành học phí ở học kỳ đề nghị hỗ trợ học phí. 

– Sinh viên thuộc diện khó khăn theo thông báo của Nhà trường (có đầy đủ hồ sơ minh chứng).

Tỷ lệ hỗ trợ học phí được tính trên mức đóng học phí của sinh viên theo Thông báo đóng học phí học kỳ của sinh viên.

Sau khi có kết quả học tập học kỳ và điểm rèn luyện học kỳ , Nhà trường sẽ xét duyệt dựa trên các điều kiện, công bố danh sách sinh viên được hỗ trợ học phí và chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng của SV đã cung cấp.

TRANG ONLINE CÁ NHÂN

a. Đối với sinh viên:

    Tên đăng nhập: MSSV

    Mật khẩu: dd/mm/yy (vd: 270197)

b. Đối với phụ huynh:

    Tên đăng nhập: MSSV

    Mật khẩu: MSSV + phhs (vd: U232323phhs)

Trong trường hợp SV đã đổi mật khẩu trước đó và bị quên mật khẩu, SV liên hệ P. Công nghệ thông tin để được hỗ trợ: p.cntt@vanlanguni.edu.vn

Back to top button