Giảng viên cơ hữu

GV. VŨ XUÂN TƯỜNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Vũ Xuân Tường
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: tuong.vx@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị vận hành, Quản trị chất lượng, Quản trị sự thay đổi, Quản trị nguồn nhân lực

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                 
Năm cấp bằng: 2001
Nơi đào tạo: CFVG, Pháp-Việt

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                 
Năm cấp bằng: 1992

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kỹ sư thủy sản
Ngành/ Chuyên ngành: Kỹ sư thủy sản
Năm tốt nghiệp: 1979
Nơi đào tạo: 
Đại học Nông Lâm Tp HCM, Việt Nam 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Back to top button
preloader image