Giảng viên cơ hữu

GV. TRƯƠNG THỊ NGÂN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Trương Thị Ngân
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: ngan.tt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế học, Tài chính, Quản trị kinh doanh

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ Chuyên ngành: Kinh tế
Năm tốt nghiệp: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM,
Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Nâng cao hiệu quả kinh doanh để phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Nhân tố tác động đến tính tuân thủ thuế TNCN tại Tp. HCM

Back to top button
preloader image