Giảng viên cơ hữu

GV. TRẦN THỊ ÁI VY

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

  • Họ và tên: Trần Thị Ái Vy
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị học, Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo, Hành vi tổ chức

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Search inside yourself

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2011
Nơi đào tạo: Trường Đại học Curtin, Úc

Cử nhân Tiếng Anh
Ngành/ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 1995
Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Tran, Vy.T.A (2021). Thông minh cảm xúc & tính hiệu quả công việc trong tổ chức. Tạp chí Công Thương, (15) 269-275.

Back to top button
preloader image