Giảng viên cơ hữu

GV. TRẦN THANH TOÀN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

  • Họ và tên: Trần Thanh Toàn
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: toan.tt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế, Quản trị

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: 
Kinh Doanh và Quản Lý           
Năm tốt nghiệp: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Tp HCM, Việt Nam

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh               
Năm tốt nghiệp: 2001

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa HCM, Việt Nam

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Cơ khí Động lực
Năm tốt nghiệp: 1978
Nơi đào tạo: Trường Đại học Bách khoa HCM, Việt Nam
  

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Phát triển thị trường máy nổ vào đồng bằng Sông Cửu Long (2005). Tạp chí Công nghiệp

Những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trong tiến trình hội nhập (2006). Tạp chí Sinh hoạt lý luận, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Một số giải pháp phát triển DNNVV tại Tỉnh Bình Định (2006). Tạp chí Công nghiệp

Bình Định thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết doanh nghiệp lớn với các DNNVV (2007). Tạp chí Thông tin (Bộ Công Thương)

Supports to Small and Medium Enterprises’Development in the Integration Era, Economic development Review (2007). Economic Development Review.

Nợ công và kinh nghiệm cho Việt Nam (2011). Tham gia hội thảo viết bài tham luận tại Trường Đại Học Duy Tân ( Đà Nẵng).

Xây dựng thương hiệu (2011). Tham gia hội thảo viết bài tham luận tại Trường Đại Học Nguyễn tất Thành.

Việt Nam với phát triển kinh tế Biển (2012). Tạp Chí Cộng sản phối hợp với Tỉnh Ủy Bình Thuận.

Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) – Cơ hội và thách thức (2012). Trường Đại học Kinh tế – Tài chính (UEF)

Cảnh báo nguy cơ trượt đích TPP của dệt may (2016).  http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Canh-bao-nguy-co-truot-dich-TPP-cua-det-may/243364.vgp

Marketing trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế (2017). Trường Đại học HUTECH

Giáo dục trong thời đại 4.0 (2018). Hội thảo NXB Khoa học và Kỹ thuật.

An ninh phi truyền thống với dân tộc thiểu số (2018). Hội thảo Tạp Chí Cộng sản phối hợp Đại Học Cần Thơ.

Tinh thần khởi nghiệp (2018). Hội thảo Đại học HUFLIT 

Du lịch nông thôn tại Lâm Đồng (2018). Hội thảo Tạp Chi Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Du lịch Bình Thuận trước những thách thức (2018). Hội thảo Tạp Chi Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Bình Phước.

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Bình Thuận (2019). Hội thảo Tạp Chi Cộng sản phối hợp Tỉnh ủy Bình Phước.

Khởi nghiệp và bài học kinh nghiệm (2020). Hội thảo trường Đại Học Bình Dương ngày (2/10/2020) có phát biểu

Kinh tế tuần hoàn (2020). Tạp Chí Cộng Sản phối hợp với Thành Ủy Cần Thơ tổ chức tại Cần Thơ (12/9/2020)

Liên kết vùng và bài học kinh nghiệm (Chỉ số ISBN 978-604-60-3257-1). Trường Đại Học Trà Vinh. Tổ chức ngày 5/12/2020 có phát biểu tại hội thảo

Du lịch thông minh trong tình hình hiện nay (15/12/2020). Tổ chức tại Học viện Hàng Không VN, vào chiều ngày mai.

QTNNL tại các doanh nghiệp (27/07/2021). Đại học Lao Động – Xã Hội (CS2)

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng Việt Nam (25/06/2021). Trường Đại học Trà Vinh

Marketing du lịch trong thời đại 4.0 (23/07/2021). Trường Đại học HUTECH.

Back to top button
preloader image