Giảng viên cơ hữu

GV. TRẦN QUỐC KHÁNH CƯỜNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Trần Quốc Khánh Cường
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: cuong.tqk@vnp.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Tỷ giá, cán cân thương mại, ngang giá sức mua…

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế phát triển                 
Năm tốt nghiệp: 2015
Nơi đào tạo: Cao học Việt Nam – Hà Lan, chương trình liên kết giữa Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Đại học Erasmus Rotterdam, Hà Lan.

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại
Năm tốt nghiệp: 2008
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế – Luật, 
Việt Nam                                 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Tạp chí

The Impact of Exchange Rate on Exports and Imports: Empirical Evidence from Vietnam (2021). Journal of Asian Finance, Economics and Business.

The Impact of Real Exchange Rate on Trade Balance between Vietnam and the United States in Nonlinear Model Framework (2021). Humanitarian Scientific Bulletin.

Measuring Misalignment Between East Asian and the United States Through Purchasing Power Parity (2019). Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics. ECONVN 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 809. Springer, 402-416.

Determinants of Net Interest Margins in Vietnam Banking Industry (2019). Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics. ECONVN 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 809. Springer, 417-426.

The Impact of Ownership on Net Interest Margin of Commercial Bank in Vietnam (2018). Econometrics for Financial Applications. ECONVN 2018. Studies in Computational Intelligence, vol 760. Springer, 744-751.

A Study on Purchasing Power Parity in Vietnam & United State (2018). Tạp chí khoa học Đại học Văn Hiến.

Hội thảo

The impact of Exchange rate on Bilateral trade between Vietnam and South Korea (2018). Hội thảo Quốc tế của Khoa Kinh tế Đại học Văn Hiến.

Measuring misalignment between Vietnam and the United States through purchasing power (2017). Hội thảo Quốc tế giành cho các nhà kinh tế trẻ trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh ICYREB 2017, Đà Nẵng, Việt Nam, 87-93.

The impact of exchange rate on bilateral trade between Vietnam and China (2017). International Conference of University of Economics Ho Chi Minh City.

Back to top button
preloader image