Giảng viên cơ hữu

GV. TRẦN ĐỨC TÀI

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Trần Đức Tài
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: tai.td@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Tuyển dụng và Bố trí nhân lực; Quản lý đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Quan hệ lao động; Trách nhiệm XHDN & Đạo đức kinh doanh…

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị & Kinh doanh (Management and Business); Quản trị Nguồn nhân lực (HRM); Quản trị Chiến lược (Strategic Management); Kinh tế và Phát triển bền vững (Economic and Sustainable Development). 

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị
Năm cấp bằng: 2021
Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học & Công nghệ, Malaysia

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh                 
Năm cấp bằng: 2016
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tài chính – Marketing, Việt Nam

Cử nhân Ngôn ngữ Anh
Ngành/ Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 2021
Nơi đào tạo: 
Trường ĐH Kinh tế – Công nghiệp Long An, Việt Nam

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, Việt Nam

 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

1. Reviewer: Environmental Science and Pollution Research; Estudios de Economía Aplicada. 
2. Chuyên viên đánh giá nội bộ – NTTU. 
3. The Myers – Briggs Type Indicator Assessment – MBTI… 
4. Tốt nghiệp Xuất sắc – Cử nhân Ngôn Ngữ Anh – Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An – 2021
5. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Công thương “Đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt năm học 2015 – 2016
6. Sinh viên 3 tốt cấp Thành phố Hồ Chí Minh 2012
7. Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung Ương Hội Sinh Viên Việt Nam.
8. Giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2012
9. Giải thưởng “Người Cộng sản trẻ” 2012

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Chien, F., Sadiq, M., Nawaz, M. A., Hussain, M.S., Tai, T. D., Tiep, L. T. (2021). A step toward reducing air pollution in top ASIAN economies: The role of green energy, eco-innovation, and environmental taxes. Journal of Environmental Management. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113420 (Tran Duc Tai – Corresponding author – ISI/ Scopus Q1).

Chien, F., Hsu, CC., Zhang, Y., T.D Tran. et al. (2021). Assessing the impact of green fiscal policies and energy poverty on energy efficiency. Environ Sci Pollut Res. https://doi.org/10.1007/s11356-021-15854-7 (Tran Duc Tai – Corresponding author – ISI/ Scopus Q2).

Tai, T. D. ., Truc, L. T. T. ., Phuong, N. T. ., Uyen, D. T. P. ., Lien, N. T. K. ., & Tiep, L. T. . (2021). Determinants of the learning motivation of students in business education at university in Ho Chi Minh City. Laplage Em Revista, 7(3C), p.741-753. https://doi.org/10.24115/S2446-6220202173C1755p.741-753 (ESCI).

Hieu, V.M., Tai, T. D., Hung, D. D. P. (2021). Examining the impact of sustainable energy on the economy: Panel evidence from ASEAN. International Journal of Management and Sustainability 10(1), pp. 22 – 32. DOI: 10.18488/journal.11.2021.101.22.32 (Scopus).

Tran Duc Tai (2021). Factors affecting lecturers’ commitment to their University – A study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Webology, Vol.18, Special issue on Management and Social Media (Scopus Q3) 

Hieu, V. M., Tai, T. D. (2020). Strategies and Analyzing Workload Management of Employee Achievement in an Organization. Journal of International Business and Management Studies 4(2).

Xuyen, N. T. M., Hieu, V. M., Tai, T. D. (2020). Effect on an Organization’s Employee Dispute Resolution Achievement. Journal of International Business and Management Studies 4(2).

Tran Duc Tai (2019). Individual Development Opportunity, Brand Name and Job Satisfaction, International Journal of Science and Business, 3(6), 12 – 14, ISSN 2520 – 4750 (Online) & ISSN 2521 – 3040 (Print) .

Tran Duc Tai (2019). Empirical Assessment of Leadership, Colleague Relationship And Lecturer Trust In Universities In Vietnam, Research and Science Today, 2(18), 215 – 224, ISSN-P 2247 – 4455/ ISSN-E 2285 – 9632 .

Tran Duc Tai (2019). Factors Affecting Lecturers’ Knowledge Sharing Activities In University In Ho Chi Minh City, Vietnam, International Journal of Scientific & Engineering Research, 10(9), 359 – 375, ISSN 2229 – 5518.

Châu Hoài Bão & Trần Đức Tài, Hoàn thiện pháp luật lao động nhằm bảo vệ người lao động trong cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, NXB Lao động, 2019, ISBN. 

Trần Đức Tài & Đoàn Đặng Phi Hùng, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về hoạt động công tác sinh viên tại Trường Đại học Văn Lang, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia, NXB Đại học Huế, 2019, ISBN: 978-604-974-276-7.

Trần Đức Tài, Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và việc làm của lao động Việt Nam trong doanh nghiệp FDI, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Cơ sở 2 – Trường Đại học Lao động – Xã hội, 2019. 

Trần Đức Tài, Ứng dụng khung năng lực trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Tài chính – Marketing, 2019. 

Trần Đức Tài, DACUM – Công cụ hữu hiệu để chuyển tải yêu cầu năng lực nghề nghiệp từ thị trường lao động vào CTĐT Cử nhân Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành, Nhà hàng – Khách sạn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 2019. 

Trần Đức Tài, Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long, Kỷ yếu hội thảo khoa học – NXB Nông nghiệp, 2018, ISBN: 978-604-60-2860-4. 

Trần Đức Tài, Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ngành Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nền cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP. HCM, 2018. 

Trần Đức Tài, Liên kết doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành Du lịch – Khách sạn, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM, 2018. 

Trần Đức Tài, Trường đại học như một hệ sinh thái học tập trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Trường Đại học Tài chính – Marketing TP.HCM, 2018. 

Trần Đức Tài, Đẩy mạnh Du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp nông thôn tỉnh Lâm Đồng: Thực trạng và Giải pháp, Tạp chí Cộng sản, 2018. 

Trần Đức Tài, Ảnh hưởng của đặc điểm Tổng Giám đốc điều hành đến hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, Số 55 (4), 2017. 

Tran Duc Tai Factors (2016). Affecting Lecturer’s Commitment to Non – Public University: A Study in Ho Chi Minh City, Vietnam, Research on Humanities and Social Science (Vol. 6, No. 10, ISSN (Paper) 2224-5766 ISSN (Online) 2225-0484.

Back to top button
preloader image