Giảng viên cơ hữu

GV. TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Tôn Nguyễn Trọng Hiền
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: hien.tnt@vlu.edu.vn 
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Tập sự các môn Phân tích kinh doanh (Business analytics), Quản trị chất lượng, Nhập môn hệ thống thông tin.  

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị kỹ thuật, nghiên cứu trắc lượng, Lean, Ra quyết định.   

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kỹ thuật sản xuất
Ngành/ Chuyên ngành: Quản trị kỹ thuật sản xuất
Năm tốt nghiệp: 2018
Nơi đào tạo: Đại học Cardiff Metropolitan, Anh Quốc

Cử nhân (danh dự) Công nghệ thông tin 
Ngành/ Chuyên ngành:
Khoa học máy tính
Năm tốt nghiệp: 2016
Nơi đào tạo: Đại học Greenwich Việt Nam, Việt Nam-Anh Quốc

Kỹ sư Công nghệ thông tin
Ngành/ Chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm
Năm tốt nghiệp: 2019
Nơi đào tạo: Trường Đại học FPT HCM, Việt Nam

 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

1. Kinh nghiệm làm việc

4 năm làm việc doanh nghiệp các vị trí: Nhân viên tư vấn triển khai ERP; Trợ lý GĐ Vận hành & Quản trị dự án 2 nhà máy.

2. Giải thưởng

“Having successfully guided students to World Robot Olympiad (WRO)” -Cấp bởi: Western Australian School.

3. Chứng nhận

Thành viên viện Kỹ thuật-Công nghệ Anh Quốc (IET)

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Refereed Conference Proceedings

Ton, NTH (2021). Optimizing search results using Taguchi design of experiments: Case study of the distribution of COVID-19 names in Vietnam, Annals of Computer Science & Information Systems  (Proceedings of International conference on research in Management and Technovation 2021), Ha Noi, 10-11th December.

Ton, NTH (2021). Impact of I4.0 on tacking COVID-19, Proceedings of International Conference on Digital Transformation and Digital Economics: Principle & Practices-DXDE 2021, Nha Trang City, Vietnam, 10-11th December. 

Ton, NTH. and Jones, G. (2021). Examining barriers associated with Agile manufacturing implementation: Case studies in Vietnam, Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering-ICLIE 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28th August. 

Ton, NTH. (2021). Does Lean itself gain sustainable competitive advantages to manufacturing? Proceedings of International Conference on Logistics and Industrial Engineering-ICLIE 2021, Ho Chi Minh City, Vietnam, 28th August.

Publications

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2022). Trắc lượng khoa học về nghiên cứu COVID-19 bối cảnh Việt Nam. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công Nghệ: Chuyên san Kinh tế-Luật và Khoa học Quản lý, 6(1),..

Tôn Nguyễn Trọng Hiền và Nguyễn Quỳnh Mai (2022). Vận dụng phương pháp DEMATEL đánh giá rủi ro COVID-19 tới chuỗi cung ứng thực phẩm tại  Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Mở Tp.HCM: Kinh Tế & Quản Trị Kinh Doanh, 17(1), 119-129. 

Ton, NTH. and Jones, G. (2021). An empirical research on achieving success with Lean. Thu Dau Mot University Journal of Science, 3(2), 212-222.

Ton, NTH. and Jones, G. (2020). The effect of value stream mapping on production effectiveness: a case study. Hue University Journal of Science: Economic and Development, 128(5B), 51-62.

Ton, NTH. (2020). AHP method for supplier selection: Case of Knitpassion garment company. Yersin Journal of Science, 7(2), 3-9.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2020). Phân tích mối liên hệ của rào cản ảnh hưởng đến việc áp dụng Lean tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam: phương pháp ISM. Tạp chí Nghiên cứu Tài Chính Marketing, 10(6), 21-30.

Ton, NTH. (2020). Bibliometric analysis of research trends on Lean in Vietnam. DLU Journal of Science, 10(4), 157-167.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2020). Phân tích rào cản cho doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Khoa học Thương Mại, 19(10), 11-18.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2019). Ý nghĩa của ‘giá trị’ trong Logistics và Sản xuất. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, 4(3), 78-87.

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2019). Quan điểm về công nghiệp 4.0 từ góc nhìn công nghệ: Đánh giá dựa trên định lượng ấn phẩm khoa học. Tạp chí Khoa học Công Nghệ Đại học Duy Tân, 9(3), 29-35. 

Ton, NTH. (2019). Innovation strategy: critical discussion. Journal of Development and Integration, 10(2), 105-111. 

Ton, NTH. and Nguyen, VA (2019). The impact of job characteristics on job satisfaction in a Vietnam public sector department. Journal of Development and Integration, 10(6), 14-20.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2018). Gian lận trong phương thức tín dụng chứng từ: một bài học. Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, 3(4), 124-130.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2018). Áp dụng lập trình Socket mô phỏng hệ thống mua sắm kiểu mới tại siêu thị. Bản tin Khoa học Đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, 2(3), 14-27.  

Tôn Nguyễn Trọng Hiền (2018). Quản trị vận hành và vai trò vị trí chiến lược trong tổ chức. Chuyên đề Khoa học & Giáo dục Trường Đại học CNTT và Truyền thông Viêt-Hàn, 9(4/2018), 97-103. 

Back to top button
preloader image