Giảng viên cơ hữu

GV. PHAN THỊ YẾN PHƯỢNG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Phan Thị Yến Phượng
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: phuong.pty@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế học đại cương, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế học

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng     
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Việt Nam

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2005
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 
Việt Nam                                 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp du lịch (2019). Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số 7/2019, trang 37-40.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các trường đại học ngoài công lập (2020). Tạp chí Kế toán và kiểm toán, Số tháng 5/2020 (200), 47-51.

Đánh giá tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Thuận qua số liệu GRDP (2018). Tạp chí Công Thương, Số 10, Tháng 7-2018, 108-112.

 

Back to top button
preloader image