Giảng viên cơ hữu

GV. PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Phan Thị Hương Giang
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: giang.pth@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế học         
Năm tốt nghiệp: 2017
Nơi đào tạo: Đại học quốc gia Kangwon, Hàn Quốc

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Tài chính ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Ngoại Thương TP.HCM, Việt Nam                               

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Back to top button
preloader image