Giảng viên cơ hữu

GV. PHẠM THIÊN VŨ

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Phạm Thiên Vũ 
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: vu.pt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Business Communication, Leadership, Change Management, Organizational Behavior, HRM, Business Law.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Vietnamese Workers’ Jobs during the Covid-19 Pandemic

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2015
Nơi đào tạo: Open University Malaysia, Malaysia

Cử nhân Tiếng Anh
Ngành/ chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh
Năm tốt nghiệp: 2009
Nơi đào tạo: Trường Đại học Mở TP.HCM, Việt Nam

Cử nhân Luật
Ngành/ Chuyên ngành: Luật Dân Sự
Năm tốt nghiệp: 2001
Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Tp.HCM, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

 

  • Mentor of SME Mentoring 1on1, Workshop Coordiator of Vietnam Enterprise Development, Doanh nhân thanh lịch 2017, Á Khôi Áo dài Đại Học Văn Lang 2019.

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Back to top button
preloader image