Giảng viên cơ hữu

GV. PHẠM THANH HẢI

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Phạm Thanh Hải
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: hai.pt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Supply chain management, Project management, Risk management, Operations management.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Supply chain management, Project management, Risk management.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị Kỹ thuật
Ngành/ Chuyên ngành: Quản lý Kỹ thuật
Nơi đào tạo: Đại học Padova, Ý.

Tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng và Quản lý
Ngành/ Chuyên ngành: 
Kỹ thuật xây dựng và Quản lý
Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Pukyong , Hàn Quốc.

Thạc sĩ Kỹ thuật
Ngành/ Chuyên ngành: Xây dựng
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Kỹ sư xây dựng
Ngành/ Chuyên ngành: Xây dựng
Nơi đào tạo: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Pham, H. & Verbano, C. (2020). 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference. Venice, Italy.

Back to top button
preloader image