Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN VŨ HUY

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Vũ Huy
  • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
  • Email: huy.nv@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế học hành vi

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế & Quản trị môi trường
Năm tốt nghiệp: 2011
Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Úc, Úc.

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên         
Năm tốt nghiệp: 2002
Nơi đào tạo: Đại học Queensland, Úc

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Năm tốt nghiệp: 1991
Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM,
Việt Nam       

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

      1. Scholarship

  • Holder of Endeavour Postgraduate Award (EPA) granted by the Australian Government (2007-2011) for Ph. D. study in the Australian National University (ANU), Canberra, Australia.
  • Holder of the Australian Development Scholarship (ADS) granted by the Australian Government (2000-2002) for master study in the University of Queensland (UQ), Brisbane, Australia.
  • Holder of Fulbright Scholarship granted by Vietnam Fulbright Program in 1998 to accomplish the Graduate Certificate.  

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Publication

“Cost-benefit analysis for coastal sand shrimp farming in Vietnam” (2006). IDRC Research Results, truy cập tại: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/handle/10625/43501.

Thesis

“The Economics of Household Solid Waste Management in Developing Countries: Case Study of Ho-ChiMinh City, Vietnam” (2011). Luận Văn Tiến Sĩ tại Trường Đại Học Quốc Gia Úc, truy cập tại: 
http://library.anu.edu.au/search/a?SEARCH=nguyen-vu+huy&searchscope=1

Back to top button
preloader image