Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang
 • Học hàm/Học vị: Tiến sĩ
 • Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
 • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc ngành Kinh doanh & Quản trị: Khởi nghiệp kinh doanh – Đổi mới sáng tạo, Quản trị chiến lược, Quản trị chiến lược toàn cầu, Kinh doanh quốc tế, Quản trị học, Kỹ năng lãnh đạo,… 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Efficiency Analysis, Business Performance Evaluation, Public Management, Entrepreneurship, Strategic Management.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Triết học về Doanh nhân và Quản lý (iDEM)
Năm tốt nghiệp: 2020
Nơi đào tạo: Đại học Autònoma de Barcelona (UAB), Tây Ban Nha

Thạc sĩ nghiên cứu ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (MAREB)
Ngành/ chuyên ngành: Nghiên cứu về tinh thần kinh doanh và quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
Năm tốt nghiệp: 2016
Nơi đào tạo: 
Đại học Autònoma de Barcelona (UAB), Tây Ban Nha

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Luật Đầu tư và Thương mại Châu Âu và Quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2015
Nơi đào tạo: 
Đại học Catholique de Lyon, Pháp

Chứng chỉ sau đại học 1 năm về dạy tiếng Anh cho người nói các ngôn ngữ khác (TESOL)
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: 
Đại học Mở TP.HCM, Việt Nam (phối hợp với Southern Queensland –Australia)

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (MBA)
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: 
Đại học Gloucestershire, Vương quốc Anh

Cử nhân Nghệ thuật (BA)
Ngành/ chuyên ngành: Tiếng Anh
Năm tốt nghiệp: 2002
Nơi đào tạo: 
Trường Đại học Khoa học Huế, Tp Huế, Việt Nam 

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

  1. Honors & Grants

 • Doctoral Research Fellowship, Universitat Autònoma de Barcelona, 2016-2020.
 • Grant for potential student, Université Catholique de Lyon, 2014-2015. 

  2. Study visits to

 • The World Trade Organization (WTO) Headquarters -Geneva, Switzerland.
 • The World Intellectual Property Organization (WIPO) Headquarters -Geneva, Switzerland.
 • The International Criminal Police Organization (INTERPOL) Headquarters – Lyon, France.

  3. Internship & Workshops

 • Legal department of the Pharmaceutical firm BIOMERIEUX (France).
 • A series of conferences and seminars on International Business Law; and International and European Trade and Investment Law and related.

  4. Review cho nhiều Journals quốc tế về Economics – Business – Management

 • Journal of Tax Administration (Jota), Economic Analysis and Policy (EAP), Journal of Accounting, Auditing and Taxation…

  5. Kinh nghiệm thực tế tại doanh nghiệp

 • 11 năm (2002-2013) kinh nghiệm làm việc qua nhiều vị trí, lĩnh vực đa ngành(Dịch vụ -du lịch, Tài chính, Đầu tư, Giáo dục, Mía đường, Bất động sản,…) tại Saigon Tourist, Tập đoàn Thành Thành Công…
 • Tham gia & tư vấn chiến lược nhiều dự án kinh doanh, đầu tư trong nước & quốc tế.

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Published papers

Nguyen, T., Pham, B.T., Prior, D.,&van Hemmen, S. (2021). Performance of Tax Simplification around the World: A Panel Frontier Analysis. Socio-Economic Planning Sciences. Forth coming Available online 10 September 2021 https://doi.org/10.1016/j.seps.2021.101154

Nguyen, T., Prior, D., & van Hemmen, S. (2020). Stochastic Semi-nonparametric Frontier Approach for Tax Administration Efficiency Measure: Evidence from a Cross-Country Study. Economic Analysis and Policy, volume 66 (June 2020), pages 137-153 (SSCI, Q2, IF: 2.497)

Conference & Seminar papers

Nguyen, T. & Van Hemmen, S. (2018). Efficiency of Tax Administration: An Evidence from Comparative Data across Countries Vietnam International Economics Research Symposium 2018. RMIT University Vietnam

Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2018). Tax Administration Efficiency: A Cross-Country Study with Stonezd ApproachTARC Seminar Series. University of Exeter Tax Administration Research Center (TARC)

Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2019). Administration Efficiency of Tax Agencies: Evidence from OECD and Other Advanced and Emerging Countries. The 2nd Asia Conference on Business and Economic Studies (ACBES 2019). Journal of Asian Business and Economics Studies (JABES)

Nguyen, T., Prior, D., & Van Hemmen, S. (2019). Tax Simplification Performance Around the World: A Panel Frontier Analysis. Seminar on “Fiscal decentralization in Vietnamese provinces: Situation and Challenges”. University of Economics Ho Chi Minh City

Back to top button
preloader image