Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN THỊ THANH THẮM

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Thắm
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: tham.ntt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị vận hành, quản trị chuỗi cung ứng kĩ năng quản trị, quản trị học, anh văn chuyên ngành quản trị

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị vận hành, logistic và chuỗi cung ứng.

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế
Ngành/ Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế                       
Năm tốt nghiệp: 2015
Nơi đào tạo: Trường đại học Latrobe.

Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Toán Tài chính
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, 
Việt Nam.    

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

1. Nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

2. Thực trạng khởi nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2025

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Back to top button
preloader image