Giảng viên cơ hữu

GV. NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Nguyễn Đặng Trang Anh
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: anh.ndt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Kinh tế

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Kinh tế học 

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Năm tốt nghiệp: 2018
Nơi đào tạo: Trung tâm CFVG, Pháp-Việt Nam

Cử nhân Kinh tế
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế học
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Kinh Tế TP.HCM, Việt Nam
                             

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Back to top button
preloader image