Giảng viên cơ hữu

GV. LÊ VĂN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Lê Văn
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: van.l@vlu.edu.v
  • Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính văn phòng; Tâm lí học nhân sự.

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Human Resource Management

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Nghiên cứu sinh DBA
Nơi đào tạo: Đại học Help, Malaysia

Cử nhân Tâm lý học
Ngành/ Chuyên ngành: Tâm Lý Học
Năm tốt nghiệp: 2017 
Nơi đào tạo : Đại học Sư phạm TP.HCM, Việt Nam

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
Ngành/ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh                   
Năm tốt nghiệp: 2012
Nơi đào tạo: Đại học Woosong, Hàn Quốc.

Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh
Năm tốt nghiệp: 2010
Nơi đào tạo: Đại học 
Woosong, Hàn Quốc.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

The insights of the training and development activities in small and medium-sized enterprises vietnam (2019). International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 10, Issue 6, June-2019, ISSN 2229-5518.

    

Back to top button
preloader image