Giảng viên cơ hữu

GV. LÊ THỊ THANH HUYỀN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Lê Thị Thanh Huyền
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: huyen.ltt@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị Vận hành

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị vận hành, Quản trị tài chính, Kỹ năng quản trị, Quản lý theo lean

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Quản trị vận hành

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Tài chính
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính                     
Năm tốt nghiệp: 2016
Nơi đào tạo: Đại Học Massey, New Zealand

Cử nhân Tài chính-Ngân hàng
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Năm tốt nghiệp: 2011
Nơi đào tạo: Đại học Quy Nhơn, Việt Nam.

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Le, H. T. T. (2018). The Link between Information Transparency and Investment Efficiency: A Literature Review. Business and Economic Research, 8 (4), 71-79. 

    

Back to top button
preloader image