Giảng viên cơ hữu

GV. HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

 

  • Họ và tên: Hứa Thị Ngọc Quyên
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

GV Tập sự

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Khởi nghiệp Entrepreneurship

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh quốc tế     
Năm tốt nghiệp: 2013
Nơi đào tạo: Đại học Quốc tế (ĐHQG HCM), Việt Nam

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành:
Quản trị kinh doanh quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2010
Nơi đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Mai Nguyen-Lisovich and Quyen Hua (2015). A Meta Analysis Of Factors Influence Entrepreneurship Intention Of Youth In Vietnam. Proceeding of the International conference – New Perspective in Business, Economics and Management Research and Practice, July 9-11, 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam – ISBN: 978-616-92401-0-5 pp 408 – 420

Back to top button
preloader image