Giảng viên cơ hữu

GV. ĐOÀN HOÀNG QUÂN

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

  • Họ và tên: Đoàn Hoàng Quân
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: Quan.dh@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị bán hàng 

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Chiến lược doanh nghiệp

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Quản trị tổng hợp             
Năm tốt nghiệp: 2017
Nơi đào tạo: Trường Đại học Columbia Southern, Mỹ

Cử nhân Quản trị kinh doanh
Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế Bưu Chính Viễn Thông
Năm tốt nghiệp: 2003
Nơi đào tạo: Trường ĐH Giao thông Vận tải Tp. HCM, Việt Nam

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Tác động của Covid ảnh hưởng đến chiến lược DNVVN (2020). Tạp chí Công Thương.

Back to top button
preloader image