Giảng viên cơ hữu

GV. ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

🎓 Thông tin chung

___________________________________________________

  • Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Ánh
  • Học hàm/Học vị: Thạc sĩ
  • Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
  • Bộ môn: Quản trị tổng hợp

📖 Giảng dạy

____________________________________________________________________

Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị

📝 Định hướng nghiên cứu

____________________________________________________________________

Khởi nghiệp, đổi mới trong kinh doanh

📈 Quá trình đào tạo

____________________________________________________________________

Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Ngành/ Chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2015
Nơi đào tạo: Trường Kinh tế Turku – Đại học Turku, Phần lan

Cử nhân Tài chính ngân hàng
Ngành/ Chuyên ngành: Tài chính quốc tế
Năm tốt nghiệp: 2014
Nơi đào tạo: Trường Đại học Ngoại Thương CS2,
Việt Nam                          

 🏆 Thành tích khác

____________________________________________________________________

💡 Công bố

____________________________________________________________________

Nguyen, T. T. T. & Dang, A. T. N. (2021). Thực trạng khởi nghiệp ở Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 và đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đến năm 2025. Tạp Chí Công Thương, (16), 207-212

Dang, A. T. N., Nguyen, T. T. T. & Phan, H. D. (2020). Nghiên cứu phát triển chất lượng nguồn nhân lực các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp Chí Công Thương, (29+30), 207-212

Back to top button
preloader image