Thông tin - Thông báo

Đăng ký thực hiện hóa ý tưởng trong HP-Giao tiếp trong kinh doanh

K.QTKD-Nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ cho SV của Khoa QTKD trong việc hiện thực hóa các ý tưởng/ dự án trong quá trình học tập, và tạo sự gắn kết giữa đào tạo thực học với ứng dụng thực tiễn theo định hướng chiến lược của Khoa QTKD.

Dựa trên cân nhắc về chất lượng của các ý tưởng/ dự án trong đợt báo cáo thuyết trình Cuối kỳ của Học phần Giao tiếp trong Kinh doanh, Giảng viên chọn lọc và gửi về Khoa File thuyết trình hoặc bài Tiểu luận phù hợp.

👉 Thông tin liên hệ:
– Đăng ký thực hiện ý tưởng/ dự án. SV/ Nhóm SV liên hệ:
Chị Lê Thị Ngọc Mai – Phụ trách CTSV Khoa (Email: mai.ltn@vlu.edu.vn)
– Thầy/ Cô gửi các ý tưởng/ dự án liên hệ: Thầy Trần Đức Tài – Phó Trưởng khoa phụ trách chính (Email: tai.td@vlu.edu.vn). Hạn cuối: 11/07/2021.
– SV/ Nhóm SV cần trao đổi thêm thông tin/ cần hướng dẫn, định hướng thực hiện liên hệ:
Thầy Trần Đức Tài (Email: tai.td@vlu.edu.vn). 

Tin liên quan

Back to top button