Thông tin - Thông báo

Cuộc thi “THIẾT KẾ LOGO & SLOGAN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH”

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 04/8/2021

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích
– Tạo ra sân chơi, các hoạt động online sôi nổi trong mùa dịch Covid-19 cho sinh viên Trường Đại học Văn Lang nói chung và sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh nói riêng.
– Đồng thời, với phương châm đào tạo thực học gắn với thực tiễn, định hướng mang tính ứng dụng và hòa nhập nhanh với môi trường toàn cầu. Tạo điều kiện cho sinh viên phát huy hết tư duy, khả năng sáng tạo nghệ thuật phong phú góp phần vào việc định hình và xây dựng hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu của Khoa QTKD trong tương lai.
2. Yêu cầu
2.1 Về nội dung
Logo & Slogan cần phải thể hiện được đặc trưng: (i) Tính năng động, đổi mới sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhà Q; (ii) Tính ứng dụng thực tiễn của ngành nghề; (iii) Hội nhập nhanh với môi trường toàn cầu…) của Khoa Quản trị Kinh doanh trong Khối ngành Kinh tế nói riêng và Trường Đại học Văn Lang nói chung.
2.2 Về hình thức
– Logo dự thi phải đạt được tiêu chuẩn của một tác phẩm nghệ thuật, đạt được yêu cầu về tính thẩm mỹ, đơn giản, dễ nhớ, dễ nhận biết và gây được ấn tượng.
– Bên cạnh Logo, các sinh viên tham gia cuộc thi sáng tạo Slogan kèm theo Logo với tiêu chí: dễ nhớ, dễ đọc, thể hiện sự khác biệt, truyền tải được những đặc trưng của Khoa QTKD.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:
1. Đối tượng tham gia
– Toàn thể sinh viên Trường Đại học Văn Lang.
2. Thời gian tổ chức
– Từ ngày 12/07/2021.
3. Địa điểm tổ chức:
– Hình thức tham gia online và được truyền thông tại Fanpage Đoàn – Hội Khoa Quản trị kinh doanh: “Tạp chí Q”; Website Khoa QTKD; Fanpage Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Văn Lang.
III. HÌNH THỨC, LỘ TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC THI:
1. Hình thức thực hiện
– Truyền thông online, nộp bài thi online và thông qua đường bưu điện.
2. Lộ trình cuộc thi
Cuộc thi gồm có 02 vòng thi:
Vòng 1: Vòng sơ loại (Từ ngày 12/07 – 04/08/2021)
– Các sinh viên tham gia cuộc thi gửi hình ảnh thiết kế logo và bản thuyết minh ý nghĩa Logo & Slogan về cho Ban tổ chức theo 2 hình thức online và thông qua đường bưu điện.
– Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm dự thi: Ngày 04/08/2021 (Đối với bản cứng, các đơn vị và tác giả ở xa, căn cứ vào dấu bưu điện nơi gửi).
– Vòng sơ loại sẽ chọn ra 06 tác phẩm vào vòng 02.
Vòng 2: Thuyết phục ( Tháng 08/2021)
– Tùy vào diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, Ban Tổ chức sẽ xem xét tổ chức online hoặc offline.
– Các đội lọt vào vòng 02 có thời gian để thuyết trình, trình bày rõ hơn ý nghĩa của Logo & Slogan đối với Hội đồng Ban Giám khảo Khoa QTKD.
3. Nội dung cuộc thi:
Nội dung sản phẩm dự thi
– Tác phẩm dự thi là hình ảnh thiết kế Logo, Slogan Khoa Quản trị Kinh doanh.
Quy định về sản phẩm dự thi
– Thiết kế logo và slogan bằng tiếng Anh tiếng Việt.
– Nộp files xuất định dạng .png .psd chất lượng cao, nội dung gồm: Tên, MSSV, Tên tác phẩm, SĐT.
– Đặt tên file nộp: HOTEN_MSSV_TENTACPHAM_SĐT
– Đối với bản cứng gửi về theo đường bưu điện: Hình ảnh logo in màu trên nền giấy cứng kèm theo bản thuyết minh ý nghĩa của logo, slogan.
– Tác phẩm tham gia dự thi là hình ảnh vẽ bằng vi tính; không hạn chế về màu sắc và hình thức thể hiện.
– Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác chưa gửi tham gia các cuộc thi khác, chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào.
– Mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham gia cuộc thi.
– Tác phẩm dự thi không vi phạm các quy định của các văn bản pháp luật trong lĩnh vực Mỹ thuật và các văn bản pháp luật hiện hành liên quan.
– Tác phẩm dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của tác giả/ nhóm tác giả và tác giả/ nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.
Quyền sử dụng tác phẩm: do Ban Tổ chức – Khoa Quản trị Kinh doanh quyết định và toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi.
Nơi nhận tác phẩm dự thi:
– Nộp về địa chỉ mail: dh.qtkd@vlu.edu.vn.
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
– 01 giải nhất: 3.000.000 VNĐ + Giấy khen cho tác giả/ nhóm tác giả.
– 01 giải nhì: 2.000.000 VNĐ + Giấy khen cho tác giả/ nhóm tác giả.
– 01 giải ba: 1.500.000 VNĐ + Giấy khen cho tác giả/ nhóm tác giả.

BTC

Tin liên quan

Back to top button