ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

    Sứ mệnh của trường ĐH Văn Lang là đào tạo những con người mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội. ĐH Văn Lang đào tạo người học trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, với tinh thần học tập suốt đời, luôn sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của bản thân. Chúng tôi nuôi dưỡng tài năng để giúp họ nắm lấy vai trò là những nhà lãnh đạo trong tương lai trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho người học, nhà khoa học, và doanh nghiệp, chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập, và phát triển những giải pháp đột phá cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua đó, chúng tôi phục vụ đất nước và mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội.


   Tầm nhìn của trường ĐH Văn Lang là trở thành một trong những trường Đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030. VLU không ngừng nỗ lực, vượt qua giới hạn của một trường ĐH truyền thống, được ghi nhận về những thành tựu đột phá trong giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho VN và cộng đồng thế giới.

Tầm nhìn của trường ĐH Văn Lang là trở thành một trong những trường Đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC
VĂN LANG

    Sứ mệnh của trường ĐH Văn Lang là đào tạo những con người mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội. ĐH Văn Lang đào tạo người học trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, với tinh thần học tập suốt đời, luôn sống trọn vẹn với tất cả tiềm năng của bản thân. Chúng tôi nuôi dưỡng tài năng để giúp họ nắm lấy vai trò là những nhà lãnh đạo trong tương lai trong lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo cho người học, nhà khoa học, và doanh nghiệp, chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập, và phát triển những giải pháp đột phá cho một tương lai tốt đẹp hơn. Thông qua đó, chúng tôi phục vụ đất nước và mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng cho xã hội.


   Tầm nhìn của trường ĐH Văn Lang là trở thành một trong những trường Đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030. VLU không ngừng nỗ lực, vượt qua giới hạn của một trường ĐH truyền thống, được ghi nhận về những thành tựu đột phá trong giáo dục đại học, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho VN và cộng đồng thế giới.

Tầm nhìn của trường ĐH Văn Lang là trở thành một trong những trường Đại học trẻ được ngưỡng mộ nhất Châu Á vào năm 2030

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC KHOA

Tầm nhìn

Trở thành một trong những trường hàng đầu của Việt Nam về đào tạo QTKD nhằm đào tạo những doanh nhân, nhà lãnh đạo tương lai có thể tạo ra những thay đổi đột phá cho doanh nghiệp, xã hội và vị thế của quốc gia trên toàn thế giới; và là một bộ phận quan trọng trong hệ thống giáo dục Văn Lang để trở thành đại học được ngưỡng một nhất Đông Nam Á 2025. Sứ mệnh Khoa QTKD cam kết mang đến cho người học các chương trình ĐH và sau ĐH được đánh giá cao trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam, được công nhận trong khu vực và trên thế giới thông qua môi trường học tập hiện đại, mô hình giảng dạy tích hợp, kết nối với thế giới bằng các chương trình liên kết, trao đổi SV. Khoa QTKD trang bị cho người học khả năng học tập suốt đời, trước tiên để trở thành những người lạc quan, sống có ý nghĩa, sau đó là trở thành những chuyên gia, nhà quản lý giỏi, có thể đưa ra các giải pháp tạo giá trị cho các bên liên quan, có ảnh hưởng tích cực trong nghề nghiệp và XH. Khoa QTKD còn trang bị cho người học năng lực thích ứng và phát triển cần thiết để trở thành công dân toàn cầu với phiên bản tốt nhất của chính họ, đạt đến các vị trí có trách nhiệm cao trong doanh nghiệp và ngoài xã hội, với tầm nhìn của các nhà lãnh đạo tương lai.

Chiến lược

Khác biệt hóa: Đào tạo sinh viên trở thành công dân toàn cầu theo định hướng phát triển toàn diện, thúc đẩy tiềm năng tối đa của sinh viên (SV trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình) và phát triển bền vững.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

1. Tăng trưởng toàn diện về chất lượng giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và trong nước, công tác sinh viên và phát triển nội bộ.


2. Tăng cường và đa dạng hóa trải nghiệm của sinh viên bằng các chương trình thực tế, thực tập, trao đổi trong nước và nước ngoài, trao đổi văn hóa, học học kỳ Tiếng Anh ở nước ngoài, mời các giáo sư và chuyên gia từ trong và ngoài nước tới chia sẻ, giảng dạy thỉnh giảng,…


3. Nâng cao thương hiệu, xếp hạng và danh tiếng của khoa bằng cách thu hút giảng viên, chuyên gia và sinh viên giỏi.


4. Kết nối chặt chẽ với hội cựu sinh viên, doanh nghiệp, các tỉnh thành để đào tạo và phát triển sinh viên có thể làm việc trong những ngành nghề chiến lược.


5. Phát triển và đa dạng hóa các loại hình học tập, bậc học và chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội.


6. Cải tiến liên tục và đảm bảo chất lượng của những chương trình đào tạo.


7. Nâng cao năng lực nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong khoa thông qua việc hợp tác nội bộ và quốc tế, tăng chất lượng và số liệu của những sản phẩm khoa học của khoa.


8. Truyền thông hiệu quả thông qua website, các kênh social media, tổ chức sự kiện lớn, tạo danh tiếng cho khoa, mời cựu sinh viên thành đạt về chia sẻ, giữ mối quan hệ tốt đẹp với những doanh nghiệp có sinh viên thực tập hoặc làm việc.


9. Phát triển các câu lạc bộ sinh viên của khoa và hỗ trợ hoạt động, tổ chức sự kiện để tăng cường hoạt động ngoại khóa cho sinh viên.


10. Tăng cường khả năng ngoại ngữ cho sinh viên.

Back to top button