Nhân sự

 • GV. NGUYỄN LAN HƯƠNG

   Thông tin chung ___________________________________________________ Họ và tên: Nguyễn Lan Hương Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: huong.nl@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị Vận hành.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị. Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanhNgành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Năm tốt nghiệp: 2019Nơi đào tạo: Trường…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hanh.nth@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị nguồn nhân…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN QUỲNH MAI

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Mai Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: mai.nq@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Subjects: Economics, Entrepreneurship and Business Plan, Business Communication, Operation Management, Marketing Research, Managerial Economics, Research Methods for undergrad and grad programs.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Entrepreneurship, R&D and Innovation Management, Management of…

  Chi tiết
 • GV. ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đoàn Đặng Phi Hùng Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hung.ddp@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng  Định hướng…

  Chi tiết
 • GV. ĐẶNG THANH LIÊM

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đặng Thanh Liêm Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: liem.dang@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế – Chiến lược địa phương Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Tiến sĩ Kinh tế      Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế …

  Chi tiết
 • GV. PHẠM THIÊN VŨ

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Phạm Thiên Vũ  Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: vu.pt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Business Communication, Leadership, Change Management, Organizational Behavior, HRM, Business Law.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Vietnamese Workers’ Jobs during the Covid-19 Pandemic Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Quản trị kinh doanhNgành/…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Đặng Trang Anh Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: anh.ndt@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế học  Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tếNgành/ chuyên ngành: Quản trị…

  Chi tiết
 • GV. ĐỖ THÀNH LƯU

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đỗ Thành Lưu Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: luu.dt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng; Sản xuất thông…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN VŨ HUY

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Vũ Huy Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: huy.nv@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế học hành vi Quá trình đào tạo…

  Chi tiết
 • GV. PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Phan Thị Hương Giang Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: giang.pth@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tếNgành/ chuyên ngành: Kinh tế học …

  Chi tiết
Back to top button
preloader image