Bộ môn quản trị tổng hợp

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn
Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: huy.nv@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh

NGUYỄN NHƯ NGỌC

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ: Chính sách phát triển, Tiến sĩ: Hành vi tổ chức
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: CN. Ngôn Ngữ Anh, Chứng chỉ sau Đại học về Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), ThS. Luật Thương mại & Đầu tư Châu Âu & Quốc tế, ThS QTKD, ThS Nghiên cứu ứng dụng Kinh tế & Kinh doanh , TS. Quản trị và Khởi nghiệp
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị: Strategic Management, Entrepreneurship, Leadership...

TRẦN THANH TOÀN

Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
Email: toan.tt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: GV Tập sự

PHẠM THIÊN VŨ

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: vu.pt@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh; Anh văn chuyên ngành quản trị

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: Quandh@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị tổng hợp
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Quản trị bán hàng

TRẦN THỊ ÁI VY

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Thương mại quốc tế
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức...

PHAN DUY HIỆP

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị Marketing

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
Chuyên Ngành: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị
Back to top button