QUẢN TRỊ TỔNG HỢP

NGUYỄN QUỲNH MAI

Trưởng khoa
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản tri công nghệ, Tiến sĩ Kinh tế Xã hôi
📩 Email: mai.nq@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Đại học và cao học các môn: Quản trị vận hành, Quản lý kinh tế, Khởi nghiệp và lập nghiệp,…
📑 Bộ môn: Quản trị

NGUYỄN VŨ HUY

Trưởng bộ môn
🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Kinh Tế và Quản Trị Môi Trường
📩 Email: huy.nv@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN NHƯ NGỌC

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Đại học: Quản trị kinh doanh, Thạc sĩ: Chính sách phát triển, Tiến sĩ: Hành vi tổ chức
📩 Email: ngoc.nn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Hành vi tổ chức, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

TRẦN THANH TOÀN

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: toan.tt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị nguồn nhân sự, Quản trị chiến lược, Quản trị học
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

🎓 Học hàm/ Học vị: Tiến sĩ
🚧 Chuyên Ngành: CN. Ngôn Ngữ Anh, Chứng chỉ sau Đại học về Lý luận & Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (TESOL), ThS. Luật Thương mại & Đầu tư Châu Âu & Quốc tế, ThS QTKD, ThS Nghiên cứu ứng dụng Kinh tế & Kinh doanh , TS. Quản trị và Khởi nghiệp
📩 Email: trang.ntt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc chuyên ngành Kinh doanh và Quản trị: Strategic Management, Entrepreneurship, Leadership...
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
📩 Email: anh.dtn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh, Anh văn chuyên ngành quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

PHAN DUY HIỆP

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: hiep.phan@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị tài chính, quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị Marketing
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

ĐOÀN HOÀNG QUÂN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị tổng hợp
📩 Email: Quandh@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị chiến lược; Quản trị bán hàng
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

HỨA THỊ NGỌC QUYÊN

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Quản trị kinh doanh
📩 Email: quyen.htn@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: GV Tập sự
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

PHẠM THIÊN VŨ

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Tài chính ngân hàng; Quản trị kinh doanh
📩 Email: vu.pt@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Giao tiếp trong kinh doanh; Anh văn chuyên ngành quản trị
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp

TRẦN THỊ ÁI VY

🎓 Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ
🚧 Chuyên Ngành: Thương mại quốc tế
📩 Email: Vy.tta@vlu.edu.vn
💼 Giảng dạy: Quản trị học; Quản trị nhân sự, Nghệ thuật lãnh đạo; Hành vi tổ chức...
📑 Bộ môn: Quản trị tổng hợp
Back to top button
preloader image