Thảo Liên

 • GV. NGUYỄN LAN HƯƠNG

   Thông tin chung ___________________________________________________ Họ và tên: Nguyễn Lan Hương Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: huong.nl@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị Vận hành.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị. Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Tiến sĩ Quản trị Kinh doanhNgành/ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Năm tốt nghiệp: 2019Nơi đào tạo: Trường…

  Chi tiết
 • Tuyển dụng Thực tập sinh Tháng 11/2021

  ROTalent Headhunting, Y Chi Việt Nam, WeWIN Education, GOODWILL Global Logistics, & Vinh Thịnh Food đang có nhu cầu tuyển Thực tập sinh một số vị trí, thông tin cụ thể như sau: 1. Công ty ROTalent Headhunting – Vị trí tuyển dụng: Quản trị Nguồn Nhân lực- Quản trị Doanh nghiệp- Hệ thống thông tin quản lý – Số…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hanh.nth@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị nguồn nhân lực, hành vi tổ chức, quản lý hiệu quả và chế độ đãi ngộ, tư duy phản biện  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị nguồn nhân…

  Chi tiết
 • GV. ĐOÀN ĐẶNG PHI HÙNG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đoàn Đặng Phi Hùng Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hung.ddp@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị chiến lược, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị học, Tuyển dụng và bố trí nhân lực, Hành vi tổ chức, Quản trị hành chánh văn phòng  Định hướng…

  Chi tiết
 • GV. ĐỖ THÀNH LƯU

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đỗ Thành Lưu Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: luu.dt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị Vận hành; Quản trị Chuỗi cung ứng; Quản trị Chất lượng.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Tối ưu hóa chuỗi cung ứng; Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng; Sản xuất thông…

  Chi tiết
 • GV. VŨ MINH HIẾU

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Vũ Minh Hiếu Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: hieu.vm@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Hành vi tổ chức, Quản trị chiến lược, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị vận hành, Kinh tế học quản lý…  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ General management; Strategic management, HRM,…

  Chi tiết
 • GV. PHẠM THANH HẢI

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Phạm Thanh Hải Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: hai.pt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Supply chain management, Project management, Risk management, Operations management.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Supply chain management, Project management, Risk management. Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Tiến sĩ Quản trị Kỹ thuậtNgành/ Chuyên ngành:…

  Chi tiết
 • GV. TRẦN ĐỨC TÀI

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Trần Đức Tài Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: tai.td@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Nguồn nhân lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị Nguồn nhân lực; Quản trị Hành chính Văn phòng; Hành vi Tổ chức; Tuyển dụng và Bố trí nhân lực; Quản lý đào tạo và phát triển nghề nghiệp; Quan…

  Chi tiết
 • GV. TÔN NGUYỄN TRỌNG HIỀN

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Tôn Nguyễn Trọng Hiền Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hien.tnt@vlu.edu.vn  Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy ____________________________________________________________________ Tập sự các môn Phân tích kinh doanh (Business analytics), Quản trị chất lượng, Nhập môn hệ thống thông tin.    Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị kỹ thuật, nghiên cứu trắc lượng,…

  Chi tiết
 • GV. LÂM MINH TRUNG

   Thông tin chung ___________________________________________________ Họ và tên: Lâm Minh Trung Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: trung.lm@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản Trị Nguồn Nhân Lực Giảng dạy ____________________________________________________________________ Hành vi tổ chức, Quản trị nguồn nhân lực, Quan hệ Lao động, Tuyển dụng và bố trí nhân sự,…  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Sustainable Development Management. Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________…

  Chi tiết
Back to top button
preloader image