editor

  • GV. LÂM THỊ THU HIỀN

     Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Lâm Thị Thu Hiền Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: hien.ltt@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế – Xã hội  Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tế  Ngành/ chuyên…

    Chi tiết
Back to top button
preloader image