Diễm My

 • GV. NGUYỄN QUỲNH MAI

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Mai Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: mai.nq@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Subjects: Economics, Entrepreneurship and Business Plan, Business Communication, Operation Management, Marketing Research, Managerial Economics, Research Methods for undergrad and grad programs.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Entrepreneurship, R&D and Innovation Management, Management of…

  Chi tiết
 • GV. ĐẶNG THANH LIÊM

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Đặng Thanh Liêm Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: liem.dang@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế học  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế – Chiến lược địa phương Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Tiến sĩ Kinh tế      Ngành/ chuyên ngành: Kinh tế …

  Chi tiết
 • GV. PHẠM THIÊN VŨ

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Phạm Thiên Vũ  Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: vu.pt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Business Communication, Leadership, Change Management, Organizational Behavior, HRM, Business Law.  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Vietnamese Workers’ Jobs during the Covid-19 Pandemic Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Quản trị kinh doanhNgành/…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN ĐẶNG TRANG ANH

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Đặng Trang Anh Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: anh.ndt@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế học  Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tếNgành/ chuyên ngành: Quản trị…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN VŨ HUY

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Vũ Huy Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: huy.nv@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị học, Quản trị chiến lược, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Thống kê kinh doanh  Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế học hành vi Quá trình đào tạo…

  Chi tiết
 • GV. PHAN THỊ HƯƠNG GIANG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Phan Thị Hương Giang Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: giang.pth@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Quản trị Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tếNgành/ chuyên ngành: Kinh tế học …

  Chi tiết
 • GV. TRẦN THỊ BÍCH DUNG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Trần Thị Bích Dung Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: dung.ttb@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh tếNgành/ chuyên ngành: Kinh tế phát…

  Chi tiết
 • GV. TRƯƠNG THỊ NGÂN

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Trương Thị Ngân Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: ngan.tt@vlu.edu.vn Bộ môn: Kinh tế Giảng dạy ____________________________________________________________________ Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Kinh tế học đại cương   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Kinh tế học, Tài chính, Quản trị kinh doanh Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Kinh…

  Chi tiết
 • GV. NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

   Thông tin chung ___________________________________________________   Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Trang Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: trang.ntt@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Cử nhân và Thạc sĩ các môn học thuộc ngành Kinh doanh & Quản trị: Khởi nghiệp kinh doanh – Đổi mới sáng tạo, Quản trị chiến lược, Quản trị chiến lược…

  Chi tiết
 • GV. ĐOÀN HOÀNG QUÂN

   Thông tin chung ___________________________________________________ Họ và tên: Đoàn Hoàng Quân Học hàm/Học vị: Thạc sĩ Email: Quan.dh@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị tổng hợp Giảng dạy ____________________________________________________________________ Quản trị học, Quản trị chiến lược, Quản trị bán hàng   Định hướng nghiên cứu ____________________________________________________________________ Chiến lược doanh nghiệp Quá trình đào tạo ____________________________________________________________________ Thạc sĩ Quản trị kinh doanhNgành/ chuyên ngành: Quản…

  Chi tiết
Back to top button
preloader image