Hội sinh viên – Đoàn thanh niên Văn Lang

Hội sinh viên - Đoàn thanh niên trường Đại học Văn Lang

  • Trong quá trình hoạt động, Đoàn Trường đã thể hiện được vai trò của mình: động viên phong trào đoàn viên, sinh viên học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học; là lực lượng tiên phong trong cuộc vận động “Sinh viên tự quản học đường”; là lực lượng nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của sinh viên.

Hình ảnh Đoàn - Hội

VĂN LANG UNIVERSITY
THOẢ SỨC ĐAM MÊ -VƯƠN TẦM SÁNG TẠO
Click Here
VĂN LANG UNIERSITY
TRAO NIỀM TIN MỚI - THẮP SÁNG TƯƠNG LAI
Click Here
Previous
Next

Thông tin Đoàn - Hội

GV. NGUYỄN LAN HƯƠNG

 Thông tin chung ___________________________________________________ Họ và tên: Nguyễn Lan Hương Học hàm/Học vị: Tiến sĩ Email: huong.nl@vlu.edu.vn Bộ môn: Quản trị Vận hành Giảng dạy

Read More »

Thông tin đoàn hội

Back to top button
preloader image